En exakt formel för övertygande presentationer

En exakt formel för ett övertygande tal

Tänk om det fanns en formel för att få publiken med dig varje gång du höll ett tal? Som hjälpte dig att få åhörarna på din sida och som hade visat sig fungera år efter år?

Du har säkert redan listat ut vad jag tänker säga – att det finns en sådan formel. Det är för övrigt inte helt otroligt att du redan har stött på den, men inte tänkt på att den går att använda för att strukturera ett tal eller en presentation. 

Vad som krävs för att ett tal ska fungera

Vi ska snart titta närmare på den här formeln. Men låt oss först kort gå igenom vad som krävs för att ett tal eller en presentation ska gå hem hos publiken.

En viktig princip för att ditt budskap ska fungera är att det är uppbyggt på rätt sätt. Varje del måste hänga ihop med helheten men samtidigt kunna stå på helt egna ben.

Om vi enbart staplar fakta efter fakta på varandra utan en genomtänkt struktur finns det en risk för att talet blir monotont och att publiken tappar intresset. Det är först när vi börjar lägga ihop de olika delarna och får dem att komplettera varandra som det börjar hända grejer.

Hur delarna påverkar helheten

Vi kan se på ett tal ungefär på samma sätt som på ett bakverk. De olika ingredienserna får betydelse först när vi lägger ihop dem med varandra. Men helheten fungerar inte om inte samtliga ingredienser finns med.

Ett sätt att åstadkomma detta i en presentation är att använda den så kallade AIDA-formeln. AIDA står för Attention, Interest, Desire och Action, det vill säga uppmärksamhet, intresse, begär och handling, och är flitigt använd inom reklamen.

Orden i AIDA syftar på vilka effekter som reklammakare vill uppnå när de sätter samman ett reklambudskap. Denna formel har använts av företag under decennier för att påverka oss konsumenter att köpa mer av deras produkter. Och uppenbarligen fungerar den eftersom den fortfarande används.

Konstruerad för att övertyga människor

Men faktum är att AIDA lika gärna går att använda i ett tal, även om de flesta inte tänker på det. Formeln är ju konstruerad för att övertyga människor och få dem att agera som avsändaren vill, och det är ju ofta det vi vill när vi håller ett tal eller en presentation.

Så hur går då detta till i praktiken? Hur kan du använda AIDA-formeln när du sätter samman en presentation?

Låt oss utgå från ett konkret exempel. Föreställ dig att du vill hålla en kortare presentation för dina kollegor för att övertyga dem om att ni ska skära ner på antalet möten på jobbet.

”Mindre möten på jobbet”

Då kan du börja med att säga att ni förra månaden spenderade 16 timmar med att sitta på möten (förutsatt att du har räknat på detta). Den siffran lär garanterat fånga dina kollegors uppmärksamhet eftersom de till skillnad från dig sannolikt inte har räknat på detta. 

Nästa steg är att väcka dina kollegors intresse. Då kan du berätta om en forskningsrapport som visat att 75 procent av alla möten är onödiga och ineffektiva. Slutsatsen av detta blir att ni kastar bort 12 timmar, det vill säga en och en halv arbetsdag i månaden helt i onödan.

Därefter är det dags att få dina kollegors begär att vakna. Det kan du göra genom att tala om vad de skulle kunna göra med all tid om ni minskade ner på antalet möten. Nämn hur mycket tid de skulle få över till andra arbetsuppgifter och hur de skulle kunna komma hem till familjen tidigare på kvällarna.

Ett helt annat intryck

Det sista steget blir att uppmana dina åhörare till handling. I detta fall genom att helt enkelt föreslå att ni minskar ner era möten med hälften. Ju mer konkret du kan vara, desto bättre. Nämn vilka möten du vill skippa eller vilka du vill korta ner.

Därefter avslutar du ditt tal och inväntar dina kollegors reaktioner.

Som du ser får det en helt annan slagkraft när du lägger upp ditt tal på det här viset i stället för att enbart säga ”jag vill att vi minskar ner på våra möten”. Varje del i talet har bäddat för de andra vilket gör att de följande delarna får maximal effekt. Du tar med dig publiken på en resa där varje del av talet blir som en anhalt som leder vidare till nästa.

Hur du går vidare

Så se över dina egna tal och fråga dig om du kan använda dig av AIDA-formeln på dem. Om du inte har något tal som väntar på dig just nu så kan du titta igenom en tidigare presentation, så att du är förberedd nästa gång du ska tala inför en grupp.

AIDA-formeln har övertygat många människor genom åren och den kan hjälpa även dig att fånga din publik utan att du behöver skapa en ny struktur varje gång. Det finns ju faktiskt ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt när det finns en formel som har visat sig fungera.

Om du gillade det här tipset kanske du är intresserad av att lära dig mer om hur du får publiken med dig och förbättrar dina muntliga presentationer. Ta i så fall en titt på utbildningen ”Presentationsteknik i teori och praktik”. Klicka här för att läsa mer om kursen.

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson