Presentationsteknik för fängslande presentationer

Presentationsteknik som fungerar hjälper dig att behålla publikens uppmärksamhet så att den bara vill höra mer och mer av det du säger. För om du inte framför det du har att säga på rätt sätt kommer budskapet att hamna i skymundan, oavsett hur viktigt det är.

Som tur är finns det ett enkelt och beprövat sätt att liva upp din presentationsteknik så att du behåller publikens uppmärksamhet.

De flesta av oss har nog erfarenhet av att sitta på en presentation eller ett föredrag och inte kunna hindra oss själva från att sluta våra ögon och falla i sömn, även om föredraget i sig innehåller många värdefulla idéer.

För många år sedan arbetade jag tillsammans med en person som var otroligt kunnig inom sitt område. Han visste det mesta som fanns att veta om sitt ämne, som för övrigt var något som många människor var nyfikna på

Ingen optimal presentationsteknik

Dessvärre var hans presentationer riktiga sömnpiller. De bestod ofta av att han rev av den ena PowerPoint-bilden efter den andra och hastigt återgav de fakta som redan fanns på bilderna. Han gav intryck av att vilja bli klar så fort som möjligt så att han kunde gå därifrån.

Kort och gott: hans presentationsteknik lämnade en del övrigt att önska. Jag hade alltid svårt att koncentrera mig på hans föredrag, även om jag egentligen var intresserad av det han hade att säga.

Problemet med många tråkiga presentationer är att de bara innehåller en form av argument eller fakta, exempelvis siffror eller hårda fakta. Och det är inget fel med den typen av information, men om det blir för mycket av detta riskerar de att leda till att en stor del av publiken blir uttråkad

Höger och vänster hjärnhalva

Dessutom talar de enbart till en del av vår hjärna. I det här sammanhanget brukar vi tala om höger och vänster hjärnhalva. Vänster hjärnhalva sägs överlag vara mer inriktad på logik och fakta medan höger hjärnhalva är mer upptagen av känslor och emotionella motiv.

När du räknar på familjens budget eller sysslar med något annat som kräver logiskt tänkande aktiverar du framför allt vänster hjärnhalva. När du ser en film eller på något annat sätt engagerar dig känslomässigt i något aktiverar du framför allt höger hjärnhalva.

Om du enbart riktar dig mot en av dessa hjärnhalvor riskerar det att göra dina presentationer tråkiga och livlösa så att publiken börjar tänka på annat eller i värsta fall somnar

Tala till båda nivåer

För att undvika detta är det därför viktigt att du riktar dina argument och dina fakta mot både höger och vänster hjärnhalva. Med andra ord ska du försöka att föra dina resonemang på två olika nivåer hela tiden – ett känslomässigt och ett faktamässigt plan.

Det vanligaste är att talar riktar sig enbart mot vänster hjärnhalva, det vill säga har för mycket fakta och för lite känslor i sina tal. Det omvända brukar väldigt sällan vara ett problem, det vill säga att man har för många känslomässiga resonemang i sina tal.

Utmaningen är därför för det mesta att krydda talet och föreläsningen med fler känslomässiga aspekter. Det finns många sätt att göra detta på. Ett sätt är till exempel att använda sig av så kallade storytelling, vilket innebär att vi illustrerar våra poänger med historier eller berättelser från verkliga livet.

Egna och andras erfarenheter

Exempelvis kan du ta för vana att med jämna mellanrum berätta om något som du eller någon du känner har varit med om och som på ett tydligt sätt illustrerar det du vill säga. Du kan också använda dig av sådant som du läst om eller hört berättas för dig.

Om du håller en föreläsning som handlar om hur viktigt det är att arbeta efter en budget på ett företag så kan du berätta en historia om hur det var när ditt företag arbetade utan budget. Därefter följer du upp med att berätta hur mycket bättre allting blev efter att ni infört budgetarbete.

När du varvar fakta med känslomässiga aspekter kommer din presentationsteknik att bli betydligt bättre och du kommer att framstå som en betydligt mer intressant talare. Dina framträdande uppfattas som betydligt mer intressanta i publikens ögon vilket också gör att de kommer att minnas det du säger på ett annat sätt än om du enbart skulle ha talat på en faktamässig nivå.

Förresten, kan du upptäcka de faktamässiga och de känslomässiga nivåerna i den här artikeln?

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din presentationsteknik, så att du behåller publiken i ett fast grepp och får den att vilja ha mer av det du säger? Fundera på om kursen ”Professionell presentationsteknik i teori och praktik” kan vara något för dig. Klicka här för att läsa mer om kursen.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson