En kraftfull teknik från klassisk retorik

Klassisk retorik kan hjälpa dig att få en person att snabbt ändra åsikt till din fördel. I den här artikeln ska vi titta på ett av de vanligaste och mest effektiva retoriska greppen för att få åhörarna på din sida. 

Hur gärna vi än önskar det är det sällan en person som vi försöker övertyga om något köper våra argument rakt av. För det mesta brukar han eller hon kunna hitta luckor i resonemanget som gör det svårt att komma vidare.

Oavsett hur många välslipade argument vi än har är det inte alltid de rår på att slå sönder den mur av föreställningar som vår motpart skyddar sina åsikter med.

Hur du gör dina argument bättre

Ett sätt för dig att komma runt detta är att framföra dina argument på ett sätt som är lättare att ta till sig. Det finns många metoder för att åstadkomma detta men ett av de mest effektiva sätten är att använda sig av metaforer i argumentationen.

En metafor är ett bildskapande sätt att förmedla något på som ett alternativ till vanliga uttryckssätt. Om jag till exempel vill säga till en person att hon betyder mycket för mig kan jag säga detta på två sätt.

Det enklaste sättet är att helt sonika säga något i stil med ”jag gillar dig”. Men det blir snäppet kraftfullare om jag i stället säger ”du är tavlan i mitt liv, vars färger skänker liv åt min gråa vardag” (ja, jag vet att detta är en smula i överkant, men jag hoppas du förstår min poäng …).

Varför metaforer är bra retorik

En anledning till att detta ofta fungerar bra när du vill övertyga människor om något är att metaforen får motståndaren att fokusera lite mindre på själva sakfrågan. Dessutom är det sällan som metaforen går att ifrågasätta eftersom den inte innehåller några direkta fakta.

Ett bra sätt att infoga metaforer i ditt manus är att börja med att skriva ditt tal som vanligt, utan tanke på att inkludera metaforer. Gå sedan tillbaka och fundera på om du kan byta ut en eller ett par av budskapen mot en metafor. Fråga dig hur du kan säga samma sak på ett mer bildskapande sätt.

Med andra ord, säg inte att du tycker att din debattmotståndare har ”dålig koll på det ekonomiska läget”. Säg att han eller hon har ”tappat kompassen under sin orientering i det ekonomiska landskapet”.

Gör din framställning mer levande

Som du märker får det en helt annan klang om du uttrycker dig på det sistnämnda sättet. Även om det egentligen är ett luddigare resonemang så blir det lättare för publiken att köpa en metafor än rena fakta.

Det skapar också bilder hos mottagaren som gör att framställningen blir mer levande. Dessutom ökar sannolikheten för att de som lyssnat på dig kommer att minnas mer av det du sagt när du använder dig av metaforer.

Hur många metaforer du ska använda dig av kan variera beroende på hur lång din presentation är. Jag rekommenderar att du använder dig av minst en metafor, även i korta tal medan du kan vara lite mer generös med metaforerna i längre presentationer.

Överdriv inte

Kom bara ihåg att inte överdriva. Då tappar metaforerna sin kraft och talet framstår som en smula löjligt. Låt ditt goda omdöme avgöra hur ofta du ska använda dig av denna retorik.

Till sist, ytterligare ett användningsområde när det handlar om metaforer är att använda dem som röda trådar i dina tal. Det skapar en känsla av sammanhang för publiken och gör att talet känns mer genuint.

(Om du vill läsa mer om hur du kan krydda ditt tal med röda trådar kan du göra det i den här artikeln: ”Tala inför grupp — tre tips för bättre presentationer”.)

Som du ser finns det många fördelar med att använda sig av metaforer. Det gamla uttrycket ”en bild säger mer än 1 000 ord” gäller således också när det handlar om presentationsteknik. Även om det så bara rör mentala bilder.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din kommunikation? Fundera på om min utbildning i presentationsteknik, ”Professionell presentationsteknik i teori och praktik”, kan vara något för dig. Klicka här för att läsa mer om kursen.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson