Tala inför grupp – tre tips för bättre presentationer

Att tala inför grupp är något som de flesta av oss måste göra då och då. Samtidigt finns det mycket som skiljer en bra talare från en mindre bra talare. I den här artikeln ska vi titta på tre saker som du kan använda dig av för att göra succé nästa gång du ska hålla ett tal eller en föreläsning.

Om du tänker efter kan du säkert komma på åtminstone en bra presentation som du har haft stor behållning av, där tiden tycktes flyga i väg och som du har burit med dig under lång tid efteråt.

Samtidigt kan du säkert komma på flera tillfällen där det varit precis tvärtom, där tiden segat sig fram och där du varit tvungen att kämpa för att kunna hålla dig vaken. Och faktum är att det kan vara ganska små skillnader som avgör om en föreläsning blir en succé eller ett sömnpiller.

Vad vi kan lära oss av skickliga talare

Att vissa föreläsare lyckas bättre och vissa lyckas sämre när det handlar om att prata inför grupp är ingen slump. Och genom att studera den första gruppen, det vill säga de som lyckas med sina tal, kan vi lära oss mycket som vi kan ha användning av när vi själva ska tala inför en grupp.

Så låt oss nu titta på tre principer som har stor betydelse för hur lyckad din presentation ska bli.

En av de saker som skiljer ett framgångsrikt tal från ett dåligt tal är att det börjar starkt. Det har med andra ord en inledning som fångar publiken omedelbart.

Ett bra sätt att börja en anförande kan vara att nämna något som förvånar eller skakar om publiken, exempelvis ”i år kommer två miljoner svenskar att skilja sig”. Du kan också börja med att berätta en historia om något som du eller någon du känner har varit med om.

Det första intrycket varar

Genom att du får publiken med dig redan från början ökar sannolikheten dramatiskt för att den ska uppfatta resten av det du säger på ett bra sätt. Det gamla talesättet ”det första intrycket varar” stämmer även när det handlar om presentationsteknik.

När vi väl har bildat oss en uppfattning om något söker vi gärna bevis för att vår första uppfattning stämmer. På fackspråk brukar detta kallas för selektiv varseblivning. Och detta kan du utnyttja till din fördel genom att bygga upp en positiv bild av dig själv hos publiken redan från början så att de fortsätter att leta efter bra saker med dig och ditt framförande.

En annan sak som utmärker människor som är bra på att tala inför grupp är att de ofta har en röd tråd i det de säger. Talet utmärks av någon form av tema som återkommer genom hela föredraget. Det kan till exempel handla om en liknelse som dyker upp gång på gång och som talaren hela tiden refererar till.

Om du till exempel säger något om att motståndarna är ute och cyklar så kan du hela tiden återkomma till detaljer som har med en cykel att göra. Exempelvis kan du nämna ord som att motståndarna har fått punktering eller att det inte finns någon som styr i deras lag.

Genom att du gör på det här sättet skapar du en röd tråd i det du säger och varje gång du återkommer till temat kommer åhörarna att känna igen sig. Dina argument får på så sätt en betydligt större kraft än om du bara skulle ha sagt dem rätt upp och ner.

Att kunna tala inför grupp är bra i flera situationer

En tredje sak som skiljer framgångsrika talare från mindre framgångsrika är att de avslutar på ett kraftfullt sätt. Ett bra sätt att göra detta på är att hänvisa till något som har nämnts i inledningen. På så sätt får åhörarna känslan av att säcken knyts ihop och det ger en tillfredsställande känsla.

Om du har börjat föredraget eller presentationen med att berätta om när du var ute och plockade svamp i helgen kan du avsluta genom att hänvisa till denna historia igen, exempelvis ”och detta mina vänner, är nästan bättre än att plocka svamp”.

När du använder dig av de här tre enkla principerna kommer ditt framförande att bli flera gånger bättre än om du inte använder dig av dem. Genom att satsa på inledningen fångar du publiken redan från början. När du sedan återkommer till ett visst tema ökar du sannolikheten för att de ska behålla intresset hela vägen.

Och genom att avsluta på ett kraftfullt sätt så kommer ditt sista intryck på publiken bli kraftigt positivt så att de bär med sig denna känsla långt efter att du har lämnat scenen.

Om du lär dig behärska de här principerna har du tagit ett stort steg mot att bli en god talare. Och förmågan att kunna trollbinda en publik kommer du att ha nytta av i många olika situationer.

Vill du veta mer om hur du kan förbättra din presentationsteknik, så att du får publiken att vilja ha mer av det du säger? Fundera på om tvådagarskursen ”Professionell presentationsteknik i teori och praktik” kan vara något för dig. Klicka här för att läsa mer om kursen.

Lämna en kommentar

error: Copyright © 2010-2022 Fredrik Hillvesson